Diensten- KMO

Vaak zien we dat volgende punten onvoldoende beheerd worden in de KMO-wereld, namelijk:

Prijs-& winstmarge

Onvoldoende berekende prijs- en margebeleid resulteert in een te lage brutomarge. KMO

Kostenbeheer

Er wordt te weinig aandacht besteed aan kosten, met als gevolg een te hoge inkoopprijs en andere bedrijfskosten.

Productiviteit

Een niet doordachte en manke aansturing van personeel en te hoge doorbelasting van medewerkers en processen zorgen voor productiviteitsverlies en dat de arbeidsactiviteit niet altijd wordt doorgefactureerd.

Personeel

Een te ruime groep aan personeel, of juist een krappe personeelsbezetting doen je activiteit vaak vierkant draaien.

Debiteurenbeheer

Te lakse debiteurenbeheer, zorgen voor late betalingen of totaal geen betaling van openstaande facturen, met een liquiditeitsprobleem als gevolg.

Voorraad

Ook een grote of te kleine voorraad zorgen ervoor dat er druk op je liquiditeiten komt.

Financiën

De rentestand is historisch laag en we horen overal positieve geluiden over omzet en winst… maar is dit in de praktijk wel zo en zijn het geen praatjes van betrokken partijen? Vanaf begin 2018 werd de financiële situatie van ondernemers steeds vaker als een grote bedreiging aanzien. Een groot deel van de financiële aanvragen van kmo’s wordt afgewezen. Zijn er alternatieven? Kunnen we niet enkele financieringen met een totaal ander doel bundelen? Vaak krijg je als ondernemer hier een negatief antwoord op, al zijn er mogelijkheden.

Marketing & sales

Onduidelijke profilering en gemiste opportuniteiten zorgen ervoor dat jouw deeltje van de taart door anderen wordt opgegeten.